top of page

Vad får jag bygga i min koloni?

Uppdaterat: 29 feb.

Regler för byggnation och vilka tillstånd som krävs anges i regel i arrendeavtalet mellan Göteborgs Stad och Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar, FGK för respektive koloniområde. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika områden beroende på detaljplan och lokala bestämmelser.

Om du vill bygga nytt, bygga till eller förändra din stuga ska du därför alltid först höra med din lokala förenings styrelse vad som gäller för byggnation i ditt område. Du bör också informera dina närmaste grannar om vad du tänker bygga. Det finns bestämmelser också om sådant som staket, murar, plank och altaner som måste följas. Styrelsen kan ge besked om vad du får bygga och inte och om det krävs bygglov och vilken dokumentation som krävs.

Om det krävs bygglov för din planerade byggnation ska du vända dig till Stadsbyggnadskontoret, där du kan få närmare råd. Information om hur du söker bygglov finns på Göteborgs stads hemsida. Se länkar nedan.


Bygga, riva och förändra >> läs mer


Bygglov i koloniområden >> läs mer


Information om bygglov i koloniområden >> läs mer
275 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

När får jag bo i min kolonistuga?

När får jag bo i min kolonistuga? Enligt arrende-/nyttjanderättskontraktet får du använda stugan som fritidsbostad under tiden 1 mars till

Deklarera småhus

Om du har köpt eller sålt en kolonistuga ska du som är köpare eller säljare så snart som möjligt anmäla överlåtelsen till Skatteverket så att ägarbytet registreras hos Skatteverkets fastighetstaxering

Comments


bottom of page