top of page

Välkommen till FGK

Kolonistuga på sommaren
images.png

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar har verkat sedan 1905.

FGK har ca 2100 medlemmar fördelade på 20 lokalföreningar.

Vår hemsida vänder sig till kolonister och övriga med intresse för odling. Föreningens historia är en bit Göteborgshistoria så god som någon. Påståendet att varje infödd göteborgare vid något tillfälle under sin levnad varit i kontakt med någon koloniträdgård stämmer bra.

Kring sekelskiftet 1900 väcktes i Göteborg idéer om att stadens invånare skulle ges möjlighet att själva odla sina grönsaker samt ha mindre täppor att sköta om. Föredrag hölls hos Sällskapet Hortikulturens Vänner, med flera, och på våren 1904 gick ärendet vidare till Drätselkammaren. Därefter utreddes om stadens mark kunde arrenderas ut till husbehovsodlare.

Den 1 mars 1905 hölls ett sammanträde i Arbetareföreningens stora sal vid Järntorget. Folkskollärare Essen föreläste om utländska koloniträdgårdar på mötet. Den 24 april hölls ett nytt möte och Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK) bildades och interimsstyrelse utsågs. Den 29 juni hölls ett andra möte där den första ordinarie styrelsen valdes. Den första styrelsen i föreningen bestod av K.Y. Dahlbom, Geron Olsson, P.A. Böving, J.E. Palmér, C.O. Jonsson,

Herman Lindholm och O. Olani.

Den första kolonin som anlades var Burgårdskolonin som stod färdig 1906. Därefter följde Härlandakolonin som stod klar samma år. Ingen av dessa två finns kvar idag.

1935 bestod styrelsen av Abr. Johanson, J.E. Petterson, J.A. Uno, G. Ringdal, E. Carlsson, O.V. Bengtsson, John Bengtson, Carl Jönsson, Bror Jönsson, Herman Lindholm och C. Vinsten.

Källa: gamlagoteborg.se

Burgårdskolonin
burgardskolonin_karta.webp

Burgårdens koloni var den första som den då nybildade Föreningen Göteborgs koloniträdgårdar (FGK) anlade. Arbetet påbörjades under sommaren 1905, och kolonin stod klar på våren 1906. Samma år invigdes ytterligare ett koloniområde, i Härlanda. Kolonins yta var 35 600 m² och bestod av 130 lotter på 240 m² vardera.

År 1923 fick kolonin Svenska Mässan som granne, och 1956 avröjdes området för att ge plats åt Valhallabadet. Som ersättning för Burgårdskolonin skapades Lilleby Fritidsby (numera Sillviks Havskoloni) år 1953. Kolonin byggdes år 1954-55.   

Källa: gamlagoteborg.se

bottom of page