top of page

Arbetsutskott-AU

  Delsjöns Koloniförening
 
Marie Anneling
  070-3925870
 
  mnylanderanneling@gmail.com

  Billdalskolonin
 
Rolf Källström
  072-3637623
 
  rolf.kallstrom@gmail.com 

  Gunnesby Koloniträdgårdar
 
Peter Jonsvik
  070-9710574
 
  peter@jonsvik.se

  Hisingsparkens Kolonistugeförening
 
Håkan Hallengren
  073-2486395
 
  hhallengren@gmail.com

  Stora Varholmens Havsbadskoloni
 
Lars-Göran Unger
  070-3017218
 
  larsgoranunger@gmail.com

frukt
bottom of page