top of page

Arbetsutskott-AU

  Delsjöns Koloniförening
 
Marie Anneling, ordförande
  070-3925870
 
  mnylanderanneling@gmail.com

  Billdalskolonin
 
Rolf Källström, kassör
  072-3637623
 
  rolf.kallstrom@gmail.com 

  Gunnesby Koloniträdgårdar
 
Peter Jonsvik, sekreterare
  070-9710574
 
  peter@jonsvik.se

  Hisingsparkens Kolonistugeförening
 
Håkan Hallengren, vice ordförande
  073-2486395
 
  hhallengren@gmail.com

  DelsjönsKoloniförening
 
Maria Lundgren
 

  maria.lgren@icloud.com

  Klaras Ängar
 
Leif Lamberg
 

  leif.lamberg@outlook.com

  Stora Varholmens Havsbadskoloni
 
Lars-Göran Unger, adjungerad
  070-3017218
 
  larsgoranunger@gmail.com

bottom of page