top of page

  
Agneta Sikvall  Uggledalen
agneta.sikvall@outlook.com  
Mikael Hasteus Delsjön 
mikael@hasteus.com   
Monica Reimby Uggledalen 
monnagbg@outlook.com

Nytt från Studiegruppen, lista över föreläsare

När föreningen planerar evenemang av skilda slag. Kan ge råd, hjälpa till med vissa praktiska hjälpmedel, och även vid behov hantera föreläsararvoden (arbetsgivaravgift, skatt etc.) och föreningen får endast en faktura) 

rabbit-6603218__340.webp
bottom of page