top of page

Studiegrupp

  
 
Monica Reimby
  
monnagbg@outlook.com

  
 
Barbro Carlsson
  
barbro_judo@hotmail.com

  
 
Mikael Hasteus
  
mikael@hasteus.com

  
 
Agneta Sikvall
  
agneta.sikvall@outlook.com

rabbit-6603218__340.webp

Nytt från Studiegruppen, lista över föreläsare

När föreningen planerar evenemang av skilda slag. Kan ge råd, hjälpa till med vissa praktiska hjälpmedel, och även vid behov hantera föreläsararvoden (arbetsgivaravgift, skatt etc.) och föreningen får endast en faktura) 

bottom of page