top of page

Föreningen Göteborgs koloniträdgårdar har som ändamål att av Göteborgs kommunen, eller angränsande kommuner arrendera lämplig mark för koloniverksamhet. Vi arbetar för att koloniträdgårdsverksamheten utvecklas i regionen och tillvaratar anslutna föreningars intressen gentemot berörda myndigheter mfl.

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar har verkat sedan 1905. FGK har ca 2100 medlemmar fördelade på 20 lokalföreningar.

Vår hemsida vänder sig till kolonister och övriga med intresse för odling. Föreningens historia är en bit Göteborgshistoria så god som någon. Påståendet att varje infödd göteborgare vid något tillfälle under sin levnad varit i kontakt med någon koloniträdgård stämmer bra.

Skärmavbild 2024-04-17 kl. 18.24.02.png

 

 

Vår historia i korthet
Kring sekelskiftet 1900 väcktes i Göteborg idéer om att stadens invånare skulle ges möjlighet att själva odla sina grönsaker samt ha mindre täppor att sköta om. Föredrag hölls hos Sällskapet Hortikulturens Vänner, med flera, och på våren 1904 gick ärendet vidare till Drätselkammaren. Därefter utreddes om stadens mark kunde arrenderas ut till husbehovsodlare.
Den 1 mars 1905 hölls ett sammanträde i Arbetareföreningens stora sal vid Järntorget. Folkskollärare Essen föreläste om utländska koloniträdgårdar på mötet. Den 24 april hölls ett nytt möte och Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK) bildades och interimsstyrelse utsågs. Den 29 juni hölls ett andra möte där den första ordinarie styrelsen valdes. Den första styrelsen i föreningen bestod av K.Y. Dahlbom, Geron Olsson, P.A. Böving, J.E. Palmér, C.O. Jonsson, Herman Lindholm och O. Olani.
Den första kolonin som anlades var Burgårdskolonin som stod färdig 1906. Därefter följde Härlandakolonin som stod klar samma år. 

bottom of page