top of page

Deklarera småhus

Om du har köpt eller sålt en kolonistuga ska du som är köpare eller säljare så snart som möjligt anmäla överlåtelsen till Skatteverket så att ägarbytet registreras hos Skatteverkets fastighetstaxeringsregister. Kopia av köpekontraktet ska bifogas. På Skatteverkets hemsida finns utförlig information om hur fastighetsdeklaration går till.

Småhus deklareras vart tredje år i en allmän eller förenklad fastighetstaxering. Däremellan kan din fastighet taxeras vid en särskild fastighetstaxering. 2022 är det en särskild fastighetstaxering för dig som äger en småhusfastighet. Alla uppgifter om fastigheten ska visa vad som ­gäller den 1 januari 2022.


Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder. Friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus räknas alla som småhus liksom en byggnad på ofri grund om den är inrättad för boende. Ett småhus på ofri grund, till exempel en kolonistuga, ska i fastighetstaxeringen ses som en fastighet trots att det är lös egendom.


En småhusenhet kan även vara obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus. I fastighetstaxeringen görs det ingen skillnad på om småhuset används för permanentboende eller om det är ett fritidshus.


Deklarera småhus >> läs mer


Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page