top of page

Deklarera småhus

Uppdaterat: 29 feb.

Om du har köpt eller sålt en kolonistuga ska du som är köpare eller säljare så snart som möjligt anmäla överlåtelsen till Skatteverket så att ägarbytet registreras hos Skatteverkets fastighetstaxeringsregister. Kopia av köpekontraktet ska bifogas. På Skatteverkets hemsida finns utförlig information om hur fastighetsdeklaration går till.

Småhus deklareras vart tredje år i en allmän eller förenklad fastighetstaxering. Däremellan kan din fastighet taxeras vid en särskild fastighetstaxering. Alla uppgifter om fastigheten ska visa vad som ­gäller den 1 januari 2024.


Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder. Friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus räknas alla som småhus liksom en byggnad på ofri grund om den är inrättad för boende. Ett småhus på ofri grund, till exempel en kolonistuga, ska i fastighetstaxeringen ses som en fastighet trots att det är lös egendom.


En småhusenhet kan även vara obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus. I fastighetstaxeringen görs det ingen skillnad på om småhuset används för permanentboende eller om det är ett fritidshus.


Kolonistuga är oftast taxerad som hustyp 225 och vi har rätt att bo i dom delar av året. Därmed är vi också berättigade till ROT och RUT avdrag. Du ser själv hur din stuga är taxerad om du går in på skattemyndighetens hemsida.


Deklarera småhus >> läs mer189 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

När får jag bo i min kolonistuga?

När får jag bo i min kolonistuga? Enligt arrende-/nyttjanderättskontraktet får du använda stugan som fritidsbostad under tiden 1 mars till

Många drömmer om en kolonistuga i Göteborg

Lyssna på inlägget från Sveriges Radio Publicerat söndag 21 maj https://sverigesradio.se/artikel/hoga-priser-for-en-kolonistuga-i-goteborg-vi-hade-tur

Comments


bottom of page