top of page

Välkommen som kolonist


FGK bildades 1905 och är en centralorganisation för lokala föreningar och enskilda kolonister i Göteborg. FGK utgör en självständig region av Koloniträdgårdsförbundet (KTF) med säte i Stockholm. Förbundet ger ut tidningen Koloniträdgården som samtliga medlemmar får i brevlådan fyra gånger per år. Du får också gratis odlings- och trädgårdsråd och kan också kontakta förbundets trädgårdskonsulenter samt även regionala rådgivare direkt.


FGK består av 20 olika lokala kolonistugeföreningar med drygt 2 100 kolonister i Göteborg med omnejd. FGK:s styrelse består av valda representanter ur de olika lokalföreningarna. Det är FGK som förhandlar fram avtalen med kommunen om arrendetid, arrendekostnad och andra bestämmelser som finns för respektive lokal förening. Det är också med FGK som du tecknar ditt arrendekontrakt där du även finner de bestämmelser som gäller. En av FGK:s viktigare uppgifter är att vara en organisation för samarbete mellan de lokala föreningarna. Likaså att bistå de lokala föreningarna med exempelvis stadgar och studieverksamhet. Din lokala koloni utgör en egen förening med en styrelse som svarar för gemensamma angelägenheter, ekonomi och administration.


Styrelsen har också ansvar för att regler och ordningsföreskrifter följs. Genom föreningen har alla medlemmar möjlighet att delta i skötseln av kolonin och demokratiska beslut som gäller koloniområdet. Kolonistugan får inte ersätta fast bostad, men under sommarsäsongen får du vistas och bo där dygnet runt.


Välkommen som kolonist
.pdf
Ladda ner PDF • 13.47MB
388 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Deklarera småhus

Om du har köpt eller sålt en kolonistuga ska du som är köpare eller säljare så snart som möjligt anmäla överlåtelsen till Skatteverket så att ägarbytet registreras hos Skatteverkets fastighetstaxering

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page