top of page

När får jag bo i min kolonistuga?

Enligt arrende-/nyttjanderättskontraktet får du använda stugan som fritidsbostad under tiden 1 mars till 30 oktober.

Under vintermånaderna november till och med februari får du inte bo i din stuga. Under denna tid får du använda stugan bara enstaka dag eller helg. Avvikelse kan ske endast efter skriftligt medgivande av den lokala föreningens styrelse. I många koloniområden finns det inte vatten och avlopp som gör vinterboende möjligt.


Du får inte heller använda stugan som fast bostad. För att bli medlem i föreningen måste du enligt föreningens stadgar vara folkbokförd i Göteborg eller näraliggande kommuner.


Den som inte följer dessa regler riskerar uppsägning av arrende-/nyttjanderättskontraktet och uteslutning ur föreningen.
Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page